Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Engelbrektsvägen 22-24 (1961-1979)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar

Engelbrektsvägen 22-24 (1961-1979)

 
Historik för Engelbrektsvägen 22-24 (1961-1979)
Fnr 119Innan Nybergskolan togs i bruk läsåret 1963/64 undervisades eleverna i provisoriska skollokaler i Jakobsberg.
Engelbrektsvägen 22-24 var en sådan provisorisk skollokal. Läsåret 1962/1963 tillhörde skolanläggningen till Jakobsbergs rektorsområde.
Vid läsåret 1963/1964 tillhörde verksamheten till det andra rektorsområdet och vid läsåret 1964/1965 det femte rektorsområdet. Mellan läsåren 1965/1966-1968/1969 och 1971/1972 tillhörde skolverksamheten till Tallbohovskolans rektorsområde. Vid läsåret 1972/1973 blev skolverksamheten
en del av Nybergsskolans rektorsområde och var det fram till och med läsåret 1978/1979.

Efter läsåret 1978/1979 omnämns inte länge skolverksamheten i skolkataloger i Skolstyrelsens (Skolkontorets) arkiv och verkar då
ha upphört med sin verksamhet.
Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1976
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, mars 2021

Engelbrektsvägen 22-24 (1961-1979)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Engelbrektsvägen 22-24 (1961-1979)