Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla Elverk AB (1951-1972)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
F1 - Förvaltnings- och revisionsberättelser

Järfälla Elverk AB (1951-1972)

 
Historik för
Järfälla Elverk AB (1951-1972)

Fnr 1Den 1 maj 1951 övertog Järfälla elverk AB distributionsföreningens anläggningar och ansvaret för elenergiförsörjningen i kommunen.
Den 30 januari 1952 beslöt kommunalfullmäktige att Järfälla elverk AB skulle överta eldistrubitionen i Kallhällsområdet, föra förhandlingar med Stäkets elektriska AB och sedan inkomma med förslag.
Den 18 augusti 1952 meddelade Järfälla elverk AB i en skrivelse att underhandlingarna med Stäkets elektriska inte lett till något resultat och att frågan borde tas upp till förnyad prövning då Stäkets och Kallhälls villastad överlåts till Järfälla.
Den 1 januari 1957 var samtliga aktier förvärvade och då beslöt elverksstyrelsen att överföra samtliga tillgångar och skulder i Stäkets Elektriska AB till Järfälla elverk AB och de båda bolagen skulle förvaltas som en enhet.
1973 övertog Järfälla Energi AB och Industriverksstyrelsen AB Järfälla elverks verksamheter och befogenheter.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1983
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Järfälla Elverk AB (1951-1972)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Elverk AB (1951-1972)