Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (Kdn) (2015-)

 
Historik för Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (2015-)


Enligt beslut i kommunfullmäktige den 15 december 2014 § 157 inrättades kultur- demokrati och fritidsnämnden den 1 januari 2015. Den nya nämnden ersatte kultur- och fritidsnämnden vilket upphörde den 31 december 2014. Förutom kultur- och fritidsfrågor tog den nya nämnden över samordning av arbetet med den lokala demokratin från kommunstyrelsen.

Verksamhetsområden för den nya nämnden utifrån reglemente som antogs den 15 december 2014 var kulturskoleverksamhet, kultur- och biblioteksverksamhet, idrotts- och friluftsverksamhet, föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet, bevilja lotteristånd, personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet, samordning av arbetet med att utveckla den kommunala demokratin samt uppgifter som ålagts nämnden enligt beslut av fullmäktige.

Förvaltning: Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen, Kdf

Förteckning upprättad av arkivarie
Anna Talling 2014-11-28
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, april 2021

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (Kdn) (2015-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (Kdn) (2015-)