Hem Arkivbildare
Fristående skolor
Arkiv
Sök

Didaktus Gymnasium Jakobsberg (2004-2022)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2013-04-19
Giltig fr om
2011-01-01
Giltig t o m
2012-07-01
Depåer
Serier
D1 - Betygskataloger
D2 - Slutbetyg(Betygskopior)

Didaktus Gymnasium Jakobsberg (2004-2022)

 


Jakobsbergs Fria Gymnasium (Jakobsbergs Fria Gymnasium AB) startade sin verksamhet den 1 juli 1994 då Jakobsbergs vårdgymnasium (vilket upphörde i juni 1994) övergick i privat regi från att tidigare ha legat under Stockholms läns landstings regi. Arkivet för Jakobsbergs vårdgymnasium/Kvarnvingeskolan förvaras på regionsarkivet i Stockholm.

Vid eventuellt 2004 skedde det en namnändring för gymnasieskolan från Jakobsbergs fria gymnasium till Didaktus.

Vid 2018 erbjöd gymnasieskolan fyra nationella program, två högskoleförberedande och två yrkesprogram år 2018. Skolan hade också introduktionsprogram för elever som saknade betyg från grundskolan:

• Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete.
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap.
• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.
• Vård- och omsorgsprogrammet.
• Programinriktat individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet.
• Programinriktat individuellt val mot Vård- och omsorgsprogrammet.
• Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritidsprogrammet.
• Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgsprogrammet.


Hösten 2022 bytte Didaktus Jakosberg namn till Drottning Blankas Gymnasium Jakobsberg då gymnasieskolan blev en del av Drottning Blankas Gymnasieskolors nätverk om totalt 27 skolor. Drottning Blankas Gymnasieskola (DBGY) är i sin tur en del av skolkoncernen Academedia.
Didaktus Gymnasium låg på Järfällavägen 100, våning 6 i Jakobsberg


Historik skriven av arkivarie
Linda Andersson, oktober 2020
Uppdaterad av arkivarie
Linda Andersson, juni 2021

Didaktus Gymnasium Jakobsberg (2004-2022)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Didaktus Gymnasium Jakobsberg (2004-2022)