Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Arbetslöshetskommittén (1928-1945)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-27
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Kopior av utgående skrivelser
D1 - Registerkort
E1 - Inkomna handlingar
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Kassabok
G2 - Verifikationer
G3 - Kvittenslistor

Arbetslöshetskommittén (1928-1945)

 
Historik för
Arbetslöshetskommitten
1928-1945

Fnr 4I kommunalstämmans protokoll den 6 september 1914 § 2 står att läsa " till ledamöter i kommunala arbetslöshets- och hjälpkommitten valdes för Järfälla socken." Kommitten var gemensam med Spånga.
Den 17 december 1927 § 13 beslöt kommunalfullmäktige att hemställa hos länsstyrelsen att Järfälla socken fr o m januari 1928 skulle få bilda eget distrikt.
1928 fick Järfälla en egen arbetslöshetskommitté. Under 1930-talets depression hörde denna kommitté till en av de viktigaste kommunala nämnderna.
Från 1945 är beteckningen för arbetslöshetskommitten, arbetslöshetsnämnd.

Förteckningen är upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Arbetslöshetskommittén (1928-1945)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Arbetslöshetskommittén (1928-1945)