Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Yrkestekniskt centrum (YTC) (2000-2016)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2012-06-05
Giltig fr om
2000-01-01
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Elevvårdsprotokoll
A2 - Samverkansprotokoll
A3 - Anteckningar från arbetsplatsträffar (APT)
D1 - Betygskataloger
D2 - Slutbetyg (betygskopior)
F2 - Kursplaner

Yrkestekniskt centrum (YTC) (2000-2016)

 
Jakobsbergs gymnasium upphörde år 2000 och delades från och med höstterminen 2000 upp på fem olika enheter, YTC (Yrkestekniskt centrum), HTS-gymnasiet, NT-gymnasiet, SAM-gymnasiet och Kvarngymnasiet.

Den 1 juli 2016 slås Mälargymnasiet, Yrkestekniskt Centrum(YTC) och NT-gymnasiet samman till en skolenhet med en skolledning, enheten kommer att heta Järfälla gymnasium.


På Yrkestekniskt centrum (YTC) finns följande program
-Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Mark och anläggning samt Måleri
-El- och energiprogrammet med inriktningarna Dator- och kommunikationsteknik samt Elteknik
-VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS
-Programinriktat individuellt val inom Bygg- och anläggningsprogrammet.

(inklistrat från jarfalla.se 2014-11-28)

Anna Talling, arkivarie 2014-11-28
Klas Jonasson, arkivadministratör 2016-06-22


Yrkestekniskt centrum (YTC) (2000-2016)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Arkivet förvaras i sin helhet i gymansieskolans arkiv.

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Mark och anläggning samt Måleri. El- och energiprogrammet med inriktningarna Dator- och kommunikationsteknik samt Elteknik. VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS. Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion.

Yrkestekniskt centrum (YTC) (2000-2016)