Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service) (2000-2013)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2012-06-05
Giltig fr om
2000-01-01
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Elevvårdsprotokoll
A2 - Samverkansprotokoll
A3 - Anteckningar från arbetsplatsträffar (APT)
F1 - Elevvårdsakter (åtgärdsprogram, logopediska utredningar etc)
F2 - Slutbetyg (betygskopior)
F3 - Betygskataloger

HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service) (2000-2013)

 
Jakobsbergs gymnasium upphörde år 2000 och delades från och med höstterminen 2000 upp på fem olika enheter, YTC (Yrkestekniskt centrum), HTS-gymnasiet, NT-gymnasiet, SAM-gymnasiet och Kvarngymnasiet.

Den 1 juli 2013 slogs HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet samman till en gymnasieskola och blev Mälargymnasiet. Namnändringen ska inte ha lett till några omändringar i gymnasieprogrammens innehåll.

HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service) (2000-2013)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Arkivet förvaras i sin helhet i gymansieskolans arkiv.

Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna Pedagogiskt arbete samt Socialt arbete. Handels och administrationsprogrammet med inriktningarna Administrativ service samt Handel och service. Handverksprogrammet med inriktning Frisör. Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotel och konferens samt Turism och resor. Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning Kök och servering. Programinriktat individuellt val och Yrkesintroduktion.

HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service) (2000-2013)