Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Utbildningsnämnden (2007-2014)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2011-03-04
Giltig fr om
2007-01-01
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Grupplistor svenska för invandrare, Järfälla Lärcentrum
F1 - Nationella prov svenska för invandrare, Järfälla Lärcentrum
F2 - Skolfotokataloger

Utbildningsnämnden (2007-2014)

 


UTBILDNINGSNÄMNDENHistorik för Utbildningsnämnden
2007-2014

Fnr. 485Den 1 januari 2007 upphörde Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.
Verksamheterna organiserades istället i de 2 nämnderna Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
Den gemensamma förvaltningen kvarstod under namnet Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.
Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och flyktingmottagande
Utbildningsförvaltningen består av 7 enheter, administration och stöd samt nämndkansli. De 7 enheterna är:
HTS-gymnasiet
KomTek
Kvarngymnasiet
Lärcentrum
NT-gymnasiet
SAM-gymnasiet
YTC-gymnasiet (yrkestekniskt centrum)

Vägledningscentrum tillkom 1 juli 2011.

2013 skedde en omorganisation. Kvarngymnasiet, HTS- och samgymnasiet lades ned och ersattes med Mälargymnasiet.

Beslut i KF (Kst 2014/411) december 2014 upphör Utbildningsnämnden den sista december 2014. Istället ersätts den av Kompetensnämnden som inrättades den 1 januari 2015. Förutom gymnasie- och vuxenutbildning tar den nya nämnden över arbetsmarknadsinsatser från Socialnämnden samt uppgiften att agera arbetslöshetsnämnd och det integrationspolitiska arbetet från kommunstyrelsen.Förteckningen upprättad av:
Ingalil Plahn, arkivassistent
2011
komplettera av arkivarie Anna Talling 2014-11-28

Utbildningsnämnden (2007-2014)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Utbildningsnämnden (2007-2014)