Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Utbildningsnämnden (Ubn) (2007-2014)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2011-03-04
Giltig fr om
2007-01-01
Giltig t o m
Depåer
Serier
F3 - Personakter enligt Lag om introduktionsersättning

Utbildningsnämnden (Ubn) (2007-2014)

 
Historik för Utbildningsnämnden (Ubn) (2007-2014)
Fnr. 485


Den 1 januari 2007 upphörde Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden.
Verksamheterna organiserades istället i de 2 nämnderna Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
Den gemensamma förvaltningen kvarstod under namnet Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.
Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieutbildning, vuxenutbildning och flyktingmottagande
Utbildningsförvaltningen består av 7 enheter, administration och stöd samt nämndkansli.
De 7 enheterna är:
HTS-gymnasiet
KomTek
Kvarngymnasiet
Lärcentrum
NT-gymnasiet
SAM-gymnasiet
YTC-gymnasiet (yrkestekniskt centrum)

Den 1 juli 2010 delades utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen upp i två förvaltningar, utbildningsförvaltningen respektive kultur- och fritidsförvaltningen.


Vägledningscentrum tillkom 1 juli 2011.

2013 skedde en omorganisation. Kvarngymnasiet, HTS- och samgymnasiet lades ned och ersattes med Mälargymnasiet.


Beslut i KF (Kst 2014/411) december 2014 upphör Utbildningsnämnden den sista december 2014. Istället ersätts den av Kompetensnämnden som inrättades den 1 januari 2015. Förutom gymnasie- och vuxenutbildning tar den nya nämnden över arbetsmarknadsinsatser från Socialnämnden samt uppgiften att agera arbetslöshetsnämnd och det integrationspolitiska arbetet från kommunstyrelsen.Förteckningen upprättad av arkivassistent:
Ingalil Plahn, 2011
Kompletterad av arkivarie
Anna Talling, 2014-11-28

Utbildningsnämnden (Ubn) (2007-2014)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Utbildningsnämnden (Ubn) (2007-2014)