Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden (Ukn) (2003-2006)

 
Historik för Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden (UKN) (2003-2006)
Fnr. 483


Skolnämnden (år 1992-1994) och barn,
kultur- och fritidsnämnden (år 1992-1994) var föregångarna till
utbildnings- och kulturnämnden (UKN). När UKN bildades den 1 januari 1995
togs de frivilliga skolformerna (gymnasiet, vuxenutbildningen),
arbetsmarknadsfrågor, musikskolan och AV-centralen över från skolnämnden.
Från barn-, kultur- och fritidsnämnden flyttades kulturfrågorna samt
folkbiblioteket över och från socialnämnden flyttades invandrar- och
flyktingfrågor över till UKN.

Från den 1 januari 1997
blev kommunstyrelsen kommunens arbetslöshetsnämnd och tog därmed över
ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska frågorna från UKN.

Den
1 januari 2003 ändrades namnet till utbildnings-, kultur- och
fritidsnämnden från Utbildnings- och kulturnämnden (1995-2003) i samband
med att nämnden tog över fritidsfrågorna från barn- och ungdomsnämnden,
vilket innebar att UKN fick ansvaret för de kommunala
fritidsanläggningarna, föreningsstöd samt uppdrags- och projektstöd till
fritidsrelaterade aktiviteter. Nämnden förkortades fortfarande som UKN.

Från
och med den 1 juli 2003 upphörde UKN:s huvudmannaskap för Jobbcenter
(hette tidigare Kraftkällan med Arbetscentrum). Ansvaret för Jobbcenter
gick då över till socialnämnden.

Den 1 januari 2007
upphörde utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden. Verksamheterna
organiserades istället i de två nämnderna utbildningsnämnden samt kultur-
och fritidsnämnden. Den gemensamma förvaltningen kvarstod under namnet
utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen.

Förteckningen
upprättad av
Ingalil Plahn, arkivassistent
2010-05-20

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden (Ukn) (2003-2006)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden (Ukn) (2003-2006)