Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Revisorerna (1862-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-07-17
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Minnesanteckningar
E1 - Inkommande och utgående skrivelser
F1 - Revisorernas årshandlingar
F2 - Granskningsrapporter
F3 - Revisionsberättelser

Revisorerna (1862-)

 
Historik för
Revisorerna
1862-

Fnr 227Genom kommunalförordningen 1862 fick kommunerna allmän beskattningsrätt. I samband därmed ålades kommunerna att upprätta en utgifts- och inkomststat för att kunna beräkna hur stor kommunalskatt som skulle utdebiteras. Samtidigt infördes vissa kontrollinstrument, bl a den kommunala revisionen.
Den kommunala revisionen var tidigare de röstberättigade kommuninvånarnas eget kontrollinstrument, så länge beslutanderätten utövades direkt av de röstberättigade vid kommunalstämman.
I och med att fullmäktigeinstutionen infördes blev det kommunalfullmäktige som utsåg revisorer. De kommunala revisorerna kontrollerar på fullmäktiges vägnar den verksamhet som de olika förvaltningsorganen bedriver.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1995
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2001
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Revisorerna (1862-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Revisorerna (1862-)