Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunala pensionärsrådet (1981-1987)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2001-05-23
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll

Kommunala pensionärsrådet (1981-1987)

 
Historik för Kommunala Pensionärsrådet
(1981-1987)

Fnr 234Kommunala pensionärsrådet bildades den 27 april 1981. Den fick representanter från sociala centralnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden samt lokala pensionärsföreningar PRO och SFRF.
Den upphörde den 31 december 1987. Kommundelsnämnderna övertog verksamheten.


Enligt historik i kommundelsnämnden för Barkaby-Skälbys arkiv upphörde alla kommundelsnämnder 1992-02-29. Enligt beslut av Kommunstyrelsen 1995 fick Socialnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer bilda ett handikappråd respektive pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådets protokoll från 1992 och framåt finns förtecknade i Socialnämnden III:s arkiv.Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 2001

Kompleterad av arkivarie
Eva Nilsson 2013

Kommunala pensionärsrådet (1981-1987)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunala pensionärsrådet (1981-1987)