Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Olovslundskolan (1960-)

 
Historik för
Olovslundskolan
1960-

Fnr 138Olovslundspaviljongen togs i bruk höstterminen 1960 och Olovslundskolan var färdig vid årsskiftet 1970/71. Handlingar från båda dessa ingår i detta arkiv. Vattmyraskolan var rektorsskola t o m läsåret 1970/71, därefter blev Olovslundskolan rektorsskola. Även Berghemskolan och några provisoriska skollokaler i Viksjö tillhörde rektorsområdet. Diarieföring började tillämpas 1970. Diariekort, diarielistor och diarieförda handlingar ingår i detta arkiv. Olovslundskolans rektorsområde upphörde fr o m 1979-07-01. Olovslundskolan kom då att tillhöra Kvarnskolans rektorsområde. Vattmyraskolan och Berghemskolan kom då att tillhöra Nibbleskolans rektorsområde.
Trots byten av huvudman under åren förvaras skolans handlingar samlat av praktiska skäl.
2009 = F - årskurs 5

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1979
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1989, 1996 och 2001

Olovslundskolan (1960-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Olovslundskolan (1960-)