Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kolarängskolan (1980-)

 
Historik för
Kolarängskolan
1980-

Fnr 126



Kolarängskolan i Kallhäll stod färdig hösten 1980. Skolan hade 12 klasser på låg- och
mellanstadiet och särskola. Den 1 januari 1988 övertog Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket
huvudmannaskapet för grundskolan.

Här är ett glapp 1992-1994!? Petras anm

Den 31 december 1994 upphörde Skolnämnden och verksamheten togs över av Barn-
och ungdomsnämnden och Utbildnings- och kulturnämnden.
Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat.
2009 = F - årskurs 5




Förteckningen
upprättad av assistent
Raine Salonen 1996
Kompletterad av
arkivarie
Bo Strömberg 2001
Kompletterad av assistent
Ingalil
Plahn 2006

Kolarängskolan (1980-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kolarängskolan (1980-)