Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Utbildnings- och arbetslivsnämnden (1990-1992)

 
Historik för
Utbildnings- och Arbetslivsnämnden
1990-1992

Fnr 210Utbildnings- och arbetslivsnämnden (UAN) bildades 1 april 1990 och tog över verksamheter från Skolstyrelsen, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden när dessa upphörde 1 juni 1990. I arkivet ingår även handlingar som upprättades innan UAN bildades, då verksamheterna huvudsakligen låg under Skolstyrelsens ansvarsområde. De följde med till UAN när nämnden övertog verksamheten och har förtecknats i UAN:s arkiv för att förhindra att arkivet bryts upp. UAN ansvarade över verksamhetsområden som exempelvis gymnasieskolan, KomVux, SFI (svenska för invandrare), Musikskolan, Järfälla utbildningscentrum, arbetsmarknadsfrågor, beredskapsarbete, invandrar- och flyktingfrågor, föreningsbidrag, Järfällas sport- och fritidshall. UAN upphörde 1 januari 1992 och verksamheterna övertogs av Skolnämnden och Barn-, kultur- och fritidsnämnden.

Förteckningen upprättad av praktikant
Hélène Gabel 2001

Utbildnings- och arbetslivsnämnden (1990-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Utbildnings- och arbetslivsnämnden (1990-1992)