Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Brandstyrelsen, luftskyddsnämnden/civilförsvarsnämnden (1937-1967)

 
Historik för
Brandstyrelsen, Luftskyddsnämnden/
Civilförsvarsnämnden
1937-1967

Fnr 17Det nämndmässiga ansvaret för brandskyddet har varierat åtskilligt sedan 1930-talets slut, då Järfälla fick sina första brandstyrelser, en för det allmänna brandskyddet 1938 och en för skogsbrandskyddet 1939.
Brandstyrelsen tillsattes 1938 och fortsatte fram till 1941.
Luftskyddsnämnden som hade tillkommit år 1937 fungerade därefter som brandskyddsstyrelse fram till år 1944.
Nämnden kallas fr o m 1945 civilförsvarsnämnd till följd av ny lagstiftning och fortsätter att vara brandstyrelse.
Civilförsvarsuppgifterna minskade med åren. Från 1949 tillsätts en brandstyrelse som tillika får vara civilförsvarsnämnd.
På fullmäktiges uppdrag genomfördes 1967 en utredning, som omfattade hela nämndorganisationen. Där beslöts bl a att inrätta en särskild teknisk nämnd, som skulle fungera som gatunämnd, trafikråd, brandstyrelse och civilförsvarsnämnd.
Fr o m 1968 ombesörjdes verksamheten av Tekniska nämnden och handlingarna fr o m detta år förvaras i Tekniska nämnden/Brandkårens arkiv.
1989 övertogs verksamheten av den nybildade Tekniska nämnden.
Stadsbyggnadsnämnden, med den gemensamma förvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontoret, övertog verksamheten 1995 .

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1995
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Brandstyrelsen, luftskyddsnämnden/civilförsvarsnämnden (1937-1967)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Brandstyrelsen, luftskyddsnämnden/civilförsvarsnämnden (1937-1967)