Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centralen för audiovisuella hjälpmedel (AVC) (1962-1988)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-12-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
B1 - Utredningar
B2 - Meddelanden från AVC
D1 - AV-centralens kataloger
E1 - Inkomna handlingar
F1 - Lånestatistik

Centralen för audiovisuella hjälpmedel (AVC) (1962-1988)

 
Historik för Centralen för audiovisuella hjälpmedel (AVC)
(1962-1988)
Fnr 111AV-centralen tillkom 1962.

1988 övertog Kultur- och fritidsnämnden verksamheten och 1 juli 1990 utbildnings- och arbetslivsnämnden (UAN).
Barn- och ungdomsnämnden har hand om verksamheten från 1995-01-01.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1974
Kompletterad av kanslist
Raine Salonen 1980 och 2001

Centralen för audiovisuella hjälpmedel (AVC) (1962-1988)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centralen för audiovisuella hjälpmedel (AVC) (1962-1988)