Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-?)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-11-22
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-?)

 Historik för
SAMARBETSORGANET SOCIAL,SKOLA, FRITID, POLIS.


Sor 170Enligt intentioner från SFS 1970:513, beslutade sociala central-
nämnden om intensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd,
skola och polis.
Ett samarbetsorgan bildades, konstituerande möte hölls den 29
september 1971.

I samarbetsorganet ingår ordförandena i fritidsnämnden, skolstyrel-
sen och sociala centralnämnden samt förvaltningschefer i ovan an-
givna nämnder och polismästaren, som ordinarie ledamöter.

Till ordförande för 1972 utsågs ordföranden i sociala centralnämnden,
kommunalrådet G L. Sekreterare blev en tjänsteman från
socialkontoret.

Fr o m 7 december 1977 kallas samarbetsnämnden till centrala
samarbetsorganet.


Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1985

Samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-?)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-?)