Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG) (1971-1977)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-11-22
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG) (1971-1977)

 

Historik för Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG)
(1971-1977)

Fnr 170, Sor 170


I enlighet med Kungl. Maj:ts cirkulär, SFS 1970:513 om intensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis, beslutade sociala centralnämnden att bilda ett  samarbetsorgan. Konstituerande sammanträde hölls den 29 december 1971. I samarbetsorganet ingick ordförandena i fritidsnämnden, skolstyrelsen och sociala centralnämnden, förvaltningschefer i ovan angivna nämnder samt polismästaren som ordinarie ledamöter. Till ordförande för 1972 utsågs ordföranden i sociala centralnämnden, kommunalrådet G L. Sekreterare blev en tjänsteman från socialkontoret.

Fr o m 7 december 1977 kallas SORG, samarbetsnämnden till Centrala samarbetsorganet.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1985

Reviderad av arkivarie
Linda Andersson, 2022

Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG) (1971-1977)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG) (1971-1977)