Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfällabygdens Hus AB (1987-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2000-11-16
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Järfällabygdens Hus AB (1987-)

 
Historik för
Järfällabygdens Hus AB (1987-)

Fnr 197Den 11 juni 1987 ansökte Järfälla Fastighets AB hos Patent- och registreringsverket om namnbyte. Det framgår av bolagsstämmoprotokoll från detta datum, § 16. Den 21 oktober 1987 registrerades namnbytet hos länsstyrelsen.
Bolaget fick namnet Järfällabygdens Hus AB. Namnbytet skedde för att betona bolagets självständighet.
Den 1 januari 1986 före namnbytet fick Järfälla Fastighets AB nytt förvaltningsavtal och ny bolagsordning.
Avtalet förvaras bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under dnr 425/85 006. 200. Eftersom namnbytet den 21 oktober 1987 inte innebar någon förändring av verksamheten är det lämpligt att låta även Järfälla Fastighets AB:s handlingar fr o m 1 januari 1986 ingå i arkiv för Järfällabygdens Hus AB.

Historiken upprättad av assistent
Raine Salonen 1999

Järfällabygdens Hus AB (1987-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfällabygdens Hus AB (1987-)