Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Styrelsen för vård och omsorg (Svo) (1995-1998)

 
Historik för
Styrelsen för vård och omsorg
(1995-1998)
Fnr 223Bildades 1 januari 1995. Övertog verksamheter från kommunstyrelsen - enheten Järfälla barnomsorg och från socialnämnden - enheten hemtjänst.

Den 31 december 1998 upphörde styrelsen för för vård och omsorg och blev underställd kommunstyrelsen, tillsammans med styrelsen för teknik och försörjning, som produktionsutskott.

Från år 2001 bildas en ny nämnd, produktionsnämnd, som tar över verksamheten från produktionsutskottet.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 2000

Styrelsen för vård och omsorg (Svo) (1995-1998)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Styrelsen för vård och omsorg (Svo) (1995-1998)