Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Björkebyskolan (1970-)

 
Historik för
Björkebyskolan
1970-

Fnr 118Björkebyskolan var färdigbyggd till läsåret 1970/71 och blev då rektorsskola i Björkebyskolans rektorsområde, där även Barkarbyskolan och Skälbyskolan ingick. Diarieföringen för hela rektorsområdet skedde på Björkebyskolan.
Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat.
2009 = Årskurs 6-9

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1979
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1989
Ytterligare kompletterad av
arkivarie Bo Strömberg 2000

Björkebyskolan (1970-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Björkebyskolan (1970-)