Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Bostadsförmedlingsnämnden (1956-1974)

 
Historik för Bostadsförmedlingsnämnden
(1956-1974)
Fnr 16



Beslut om inrättande av bostadsförmedlingsnämnden togs den 28 maj 1956.
Nämnden startade sin verksamhet den 1 september 1956.
Nämndens uppgift bestod i att registrera bostadssökande och att genom överenskommelser med bostadsproducenter och fastighetsägare få tillfälle att styra upplåtelserna i en för de bostadssökande så rättvis riktning som möjligt.
I december 1960 anslöts förmedlingens register till bostadsförmedlingen för Stor-Stockholms bostadsförmedling och 1967 ingick Järfälla bostadsförmedling som medlem i kommunalförbundet Stor-Stockholms bostadsförmedling.
År 1974 överfördes bostadsförmedlingens verksamhet till den då nyinrättade fastighetsnämnden, varvid bostadsförmedlingsnämnden upplöstes.

1 januari 1989 övertog den nybildade Tekniska nämnden verksamheten.
1993 flyttade bostadsförmedlingsverksamheten till Järfällabygdens hus (idag JärfällaHus AB), som äger och förvaltar kommunens bestånd av hyreslägenheter.





Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad av kanslist
Raine Salonen 1977
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Bostadsförmedlingsnämnden (1956-1974)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Bostadsförmedlingsnämnden (1956-1974)