Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Föreningen Vattmyran (1968-1973)

 
Historik över
Föreningen Vattmyran
1968-1973

Fnr 400

Enligt brev till Järfällabokskommitten den 9 augusti 1980 var syftena för föreningen Vattmyran att organisera fritidsverksamhet för barnen i området kring Vattmyraskolan och att befrämja kontakt och umgänge mellan barn och vuxna i området. Enligt samma brev väckte en debatt i Jakobsberg organiserad av Dagens Nyheter den 19 november 1968 idén att bilda föreningen. Den 1 december 1968 höll föreningen sitt första sammanträde. Man beslutade då bl a att föreningens syfte skulle vara att ordna fritidssysselsättning för barn upp till 14 års ålder. Under nästa sammanträde den 5 december 1968 valdes styrelsen.Ledamöterna blev ordförande - Cecilia Philipson, kassör - Anita Mickos, kontaktman för skolan - Gerd Collinder, sekreterare, ej styrelsemedlem - Jonatan Howard. Föreningen anordnade också en bygglekplats. Verksamheten började under hösten 1969 och varade till och med sommaren 1971. Föreningens verksamhet varade t o m 1972. Den 2 september 1973 höll föreningen sin sista sammanträde, man beslutade då att lägga ner föreningen. Enligt Järfällaboken 2 har viss del av barnens fritidssysselsättning tillgodosetts av fritidsgården i Berghemskolan.

Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1988
Kompletterande förteckning 2020-06-15 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

Föreningen Vattmyran (1968-1973)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Finns oförtecknat material//2019-02-05

Föreningen Vattmyran (1968-1973)