Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Yrkesskolan (1950-1970)

 
Historik för
Yrkesskolan
1950-1970

Fnr 156Yrkesskolan startade år 1950. Läsåren fram t o m 1957/58 lydde den under den nybildade skolstyrelsen, undervisningen bedrevs i början på kvällstid. Till en början inrättades kurser i sömnad, längre fram i maskinskrivning, stenografi, gassvetsning, vävning och hushållsgöromål. Läsåret 1960/61 startade de första heltidsläsande yrkeslinjerna, en kontorslinje och en detaljhandelslinje. Undervisningen ägde rum i Hammarområdet i Jakobsberg.
Exempel på några av de kurser man hade var: kamerala kurser, stenografi- och korrespondens, specialisering barnavård och vävning samt ett antal verkstadsskolor som te x fordonsmekaniker, telereparatörer, industrielektriker och verkstadsmekaniker.
Den 1 juli 1970 upphörde yrkesskolan som egen skolenhet. Den införlivades då med den nystartade gymnasieskolan.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1971
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Yrkesskolan (1950-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Yrkesskolan (1950-1970)