Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Tallbohovskolan (1969-)

 
Historik för
Tallbohovskolan
1969-

Fnr 146Tallbohovskolan var färdigbyggd läsåret 1969/70 och blev då rektorskola i Tallbohovskolans rektorsområde. Tidigare hade Nybergskolan varit rektorskola. 1972/73 blev Nybergskolan rektorskola i det nybildade Nybergskolans rektorsområde.
1988-01-01 övertog Kommundelsnämnden Jakobsberg huvudmannaskapet från Skolstyrelsen angående grundskolan. Kommundelsnämnderna upphörde den 29 februari 1992 och Skolnämnden övertog verksamheten. Skolnämnden upphörde den 31 december 1994 och Barn- och ungdomsnämnden övertog grundskolans verksamhet.

1 juli 2004 blev Tallbohovskolan och Nybergskolan en resultatenhet under namnet Söderhöjdens grundskolor. Under 2005 så kom förskolorna Dacke, Snapphane och Tallbohov med och blev Söderhöjdens förskolor.

Handlingar från skolan förvaras av praktiska skäl samlade, trots byte av huvudman.
2009 = F - årskurs 9
Förteckningen upprättad av
kanslist Raine Salonen 1979
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1989-1995
Därefter kompletterad av arkivpraktikant
Erica Yokoichi 2000 och arkivarie Bo Strömberg 2001

Tallbohovskolan (1969-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tallbohovskolan (1969-)