Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Socialnämnden 1 (1957-1970)

 
Historik för
Socialnämnden 1
1957-1970

Fnr 168Socialnämnden I bildades 1957 och fungerade även som familjebidragsnämnd och fr o m 1960 även som hemhjälpsnämnd fram till år 1971. Samtliga sociala nämnders verksamheter övertogs 1971 av sociala centralnämnden.

Sekretess
Handlingarna kan omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.) och 25 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.). Sekretessen gäller max 70 år.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986
Kompletterad av arkivarie Anna Talling

Socialnämnden 1 (1957-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Socialnämnden 1 (1957-1970)