Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skälbyskolan (1959-)

 
Historik för
Skälbyskolan
1959-

Fnr 142Skälbyskolan var klar för inflyttning 1959-02-16. Klasserna 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5c och 7b flyttades då över från Barkarbyskolan. Skälbyskolan var rektorsskola t o m läsåret 1969/70. Barkarbyskolan ingick i samma rektorsområde.
Diarieföringen för hela rektorsområdet skedde på Skälbyskolan. 1970/71 blev istället den nybyggda Björkebyskolan rektorsskola och övertog diarieföringen. 1974/75 blev Skälbyskolan rektorsskola i Skälbyskolans rektorsområde.
Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat.
2009 = F - årskurs 5
2020 = F- årskurs 6
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1979
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1982 och 1989
Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Skälbyskolan (1959-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skälbyskolan (1959-)