Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Realskolan (1959-1966)

 
Historik för
Realskolan
1959-1966

Fnr 13924 januari 1958 beslutade Kungl Maj:t att realskola skulle inrättas fr o m läsåret 1958/59. På grund av lokalbrist kunde skolan inte startas förran läsåret 1959/60. Första läsåret var skolan inrymd i Aspnässkolans lokaler och året därpå i såväl Aspnässkolan som en del av kommunalhuset. Tredje läsåret var skolan inrymd i nyuppförda paviljongen vid Aspnässkolan.
Fr o m läsåret 1962/63 flyttade skolan in i Kvarnskolan.
Vid slutet av 1962 avlades realexamenför första gången av 70 elever. Under denna termin var skolan som störst, den hade då 627 elever fördelade på 10 klasser 3-årig linje och 8 klasser 4-årig linje.
Då grundskolan nådde årskurs 7 hösten 1963 upphörde intagningen till realskolan, som därefter blev allt mindre.
Vårterminen 1966 avlades realexamen för sista gången. Skolformen blev kortlivad, endast 7 läsår.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1971
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Realskolan (1959-1966)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Realskolan (1959-1966)