Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Viksjöskolan

 
Historik för
Viksjöskolan
1975-

Fnr 154Viksjöskolan togs i bruk läsåret 1975/76 och blev Viksjös första högstadieskola.Viksjöskolan lydde fram till 31 december 1987 under
Skolstyrelsen. Den 1 januari 1988 togs verksamheten över av Kommundelsnämnden Viksjö, som upphörde den 28 februari 1992. Skolnämnden tog över verksamheten den 1 mars 1992, den upphörde den 31 december 1994. Den 1 januari 1995 tog Barn- och ungdomsnämnden över verksamheten. Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat, trots byten av huvudman. 2009= årskurs 6 - 9


Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1996
Översedd av arkivarie Bo Strömberg 2001
Kompletterad av vik. arkivassistent: Catarina Norell 2003

Viksjöskolan

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Viksjöskolan