Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Viksjöskolan (1975-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Diverse protokoll
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
D3 - Elevkort
D4 - Betygskopior
E1 - Diarieförda handlingar
F1 - SYO-mappar
F2 - Arbetsordningar
F3 - Fotografier
F4 - Filmer
F4a - Filmer, digitala

Viksjöskolan (1975-)

 
Historik för Viksjöskolan
(1975-)
Fnr 154Viksjöskolan togs i bruk läsåret 1975/76 och blev Viksjös första högstadieskola.Viksjöskolan lydde fram till 31 december 1987 under
Skolstyrelsen. Den 1 januari 1988 togs verksamheten över av Kommundelsnämnden Viksjö, som upphörde den 28 februari 1992. Skolnämnden tog över verksamheten den 1 mars 1992, den upphörde den 31 december 1994. Den 1 januari 1995 tog Barn- och ungdomsnämnden över verksamheten. Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat, trots byten av huvudman. 2009= årskurs 6 - 9Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1996
Översedd av arkivarie Bo Strömberg 2001
Kompletterad av vik. arkivassistent: Catarina Norell 2003

Viksjöskolan (1975-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Viksjöskolan (1975-)