Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Stäketskolan (1916-1991)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Betygskataloger
D2 - Dagböcker
D3 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar

Stäketskolan (1916-1991)

 

Historik för Stäketskolan
(1916-1991)
Fnr 143


Bakgrund till att Stäkets skola uppfördes var för att barn i Kallhäll och Stäket skulle få det närmare till skolan. Innan så hade barn fått passera länsgränsen för att nå närmsta skola och då fått gått i skola nära Ryssgraven i Kungsängen. Detta hade vart en lång väg att gå, dessutom på dåliga vägar. Skolhuset som byggdes 1916 hade två klassrum, där ett var för småskolan och ett för folkskolan. Övre delen av huset fungerade som lärarbostad. Senare kom skolan att endast vara en lågstadieskola. Under 1930-talet ska skolan också ha renoverats och moderniserats. När skolan byggdes 1916 tillhörde Stäket Eds socken (nuvarande Upplands-Väsby kommun) och det var inte förrän år 1955 som Stäket (och skolan) kom att bli en del av Järfälla.

Till och med läsåret 1962/1963 så tillhörde skolan till Kallhäll-Barkarby-Skälbys rektorsområde. Vid läsår 1963/1964 hade skolan adressen Kallhäll 2. Läsåren 1963/1964 – 1964/1965 var Stäkets skola en del av det tredje rektorsområdet. Vid läsåren 1965/1966- 1969/1970 så var skolan en del av Källtorpskolans rektorsområde. Under läsåren 1965/1966-1970/1971 ska skolans adress ha vart Rotebrovägen Kallhäll 2.

Under läsåren 1970/1971-1980/1981 så tillhörde Stäketskolan Kolarängskolans rektorsområde och från och med läsåret 1981/1982 så tillhörde skolan Ulvsättraskolans rektorsområde. Under läsåren 1971/72-74/75 var skolans adress Rotebrovägen. Under läsåren 1975/76-1982/1983 var skolans adress Wilhelm Boys väg. År 1983 ska skolbyggnaden fortfarande haft kvar samma exteriör i någorlunda oförändrat skick. Under läsåren 1983/1984-1984/1985 ska skolans adress fortfarande ha vart Wilhelm Boys väg och under läsåren 1986/1987, 1987/1988, 1989/1990 omnämns Wilhelm Boys väg 21 som Stäketskolans adress.

Vårterminen 1991 var sedan det år som sista avslutningen hölls och efter det upphörde skolan och dess verksamhet vilket då hade funnits i 75 år. Skolhuset kom sedan efter detta att användas av föreningar. Vid år 2017 användes Stäkets gamla skola som bygdegård enligt information från kommunens externa hemsida år 2017. Huset ägs av Järfälla kommun och förvaltas av Stäkets bygdegårdsförening. Den gamla skolbyggnaden finns kvar och ligger på Vilhelms Boys väg 21 i Stäket.


Återsökning av arkivhandlingar för Stäketskolan åren 1916-1951.


Järfälla kommunarkiv har arkivhandlingar tillhörande Stäketskolan från och med ca mitt 1950-tal. För arkivhandlingar innan denna tidsperiod så förvaras de i Upplands-Väsby kommunarkiv. Bakgrund till detta är att Ed socken och Ed församling var en del av nuvarande Upplands-Väsby kommun. Handlingar tillhörande Ed socken och Ed församling (utom den del som överfördes till Järfälla kommun) hanteras därför av Upplands-Väsby kommunarkiv. Dagböcker med examenskataloger för tidsperioden 1916-1932 finns att återsöka i Upplands-Väsbys kommunarkiv under arkivbildare Eds Församling/Skolrådet. I ovannämnda kommunarkiv hanteras också dagböcker med betygskataloger för tidsperioden 1932-1951 för Stäketskolan under arkivbildare Eds kommun/Skolstyrelsen.


Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1976


Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1988


Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, december 2020 och november 2021

Stäketskolan (1916-1991)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stäketskolan (1916-1991)