Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skyddskommitté, gemensam och central (1971-1979)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
D1 - Register till handlingar rörande arbetarskydd
F1 - Handlingar rörande arbetarskydd
F2 - Diarieförda handlingar

Skyddskommitté, gemensam och central (1971-1979)

 
Historik för Skyddskommitté gemensam och Centrala skyddskommitté
(1971-1979)
Fnr 157Personalnämnden beslöt den 21 juli 1971 § 75 att en för kommunens arbetsställen gemensam skyddskommitte inrättas. Skyddskommitten höll sitt första sammanträde den 3 juni 1971. Den 22 mars 1977 § 7 framförde skyddsingenjör H G att lokala skyddskommitter behövdes, en för skolförvaltningen, en för socialförvaltningen och en för övriga förvaltningar. Dessutom skulle det finnas en central skyddskommitte som skulle samordna utbildning, information, personalhälsovårdens arbete m m. I § 4, den 7 mars 1978 anges att skolförvaltningen och socialförvaltningen fått egna skyddskommitteer. I § 21 den 7 juni 1978 föreslogs att skyddskommitten skulle byta namn till centrala skyddskommitte, eftersom det fanns flera skyddskommitteer. Frågan bordlades till första höstsammanträdet. Från och med följande protokoll den 19 september 1978 är benämningen centrala skyddskommitté. Något protokollfört beslut om namnbytet finns ej.

Den 17 maj 1979 § 118, fastställdes att centrala skyddskommitte enligt §12 i Miljö 78 , skall ändra namn till centrala arbetsmiljökommitté. Arbetsutskottet höll sitt första sammanträde den 16 augusti 1979 och kommitten den 25 september 1979.
Diarieföringen fortlöpte i en obruten serie under varför diariekort, diarielistor och diarieförda handlingar från 1979 ingår i centrala skyddskommittens arkiv. Protokollen från och med den 16 augusti 1979 ingår i centrala arbetsmiljökommittens arkiv.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986

Historik för Socialbyråns Arbetsmiljöutredning
(1976-1977)
Fnr 167


I skyddskommittens protokoll § 26 1976, står att läsa att hälsokontroller, arbetsplatsundersökningar och sjukfrånvaroundersökning för tiden 1 januari 1975 - augusti 1976 skulle genomföras vid socialbyrån och vid vissa barnstugor. Resultat skulle presenteras för skyddskommitten och ligga till grund för förebyggande åtgärder. Även arbetsmiljön vid gästhemmen skulle undersökas.

I skyddskommittens protokoll § 37 1977, står att läsa att arbetsmiljöutredningen avlämnat en slutrapport. Arbetsmiljöutredningens protokoll och handlingar förvaras bland skyddskommittens diarieförda handlingar under ärendebeteckning 117/76 -720 (skyddskommitté, gemensam och central (1971-1979)).


Historiken upprättad av arkivföreståndare
Stina Hållnissa 1983

Skyddskommitté, gemensam och central (1971-1979)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skyddskommitté, gemensam och central (1971-1979)