Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kultur- och fritidsnämnden 1 (Kuf) (1988-1990)

 
Historik för
Kultur- och Fritidsnämnden
1988-1990

Fnr 202Kultur- och fritidsnämnden bildades 1988-01-01. Den övertog arbetsuppgifter, som tidigare handlagts av kulturnämnden och fritidsnämnden. Kommundelsnämnderna övertog samtidigt delar av kulturnämndens och fritidsnämndens verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden upphörde den 30 juni 1990. Dess arbetsuppgifter övertogs av den nybildade utbildnings- och arbetslivsnämnden och kommundelsnämnderna.

Centrala pensionärsrådet tillhörde mellan 1988-01-01 - 1990-06-30 Kultur- och fritidsnämnden.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1990

Kultur- och fritidsnämnden 1 (Kuf) (1988-1990)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kultur- och fritidsnämnden 1 (Kuf) (1988-1990)