Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fritidsnämnden (1960-1987)

 
Historik för
Fritidsnämnden
1960-1987

Fnr 44Fritidsnämnden bildades 1960. Den övertog idrottsstyrelsens och ungdomsstyrelsens uppgifter.
Ungdomsutredningen som tillsattes av kommunalfullmäktige 1958 och slutförde sitt arbete 1959 hade föreslagit att de två styrelserna skulle upplösas och verksamheten övertagas av fritidsnämnden.
Nämndens verksamheter övertogs den 1 januari 1988 av kultur- och fritidsnämnden och delar av verksamheterna av kommundelsnämnderna.
Från 1995 tog barn- och ungdomsnämnden hand om kultur- och fritidsfrågorna och från och med 1 januari 2003 togs fritidsfrågorna över av utbildnings- och kulturnämnden.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1988 och 1998

Fritidsnämnden (1960-1987)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fritidsnämnden (1960-1987)