Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centrala byggnadskommittén I (1958-1960)

 
Historik för
Centrala byggnadskommitten 1
1958-1960

Fnr 29Kommitten verkade 1958-1960 och fullföljde tidigare byggnadskommitteers projekt. Bl a fullföljdes Skälbyskolan och Kallhälls skola vilka tidigare ombesörjdes av byggnadskommitten för Skälby-Kallhälls skolor.
1961-1964 bildades byggnadskommitteer, en för varje projekt.
1965-1973 ersattes dessa byggnadskommitteer av Centrala byggnadskommitten II.
1974 inrättades Fastighetsnämnden som kom att handha byggnationen i kommunen med undantag av de projekt som Fastighets AB besörjde.
1988 tillkom Kommundelsnämnder som kom att handha en del av verksamheten fram till sista februari 1992.
1989 övertogs fastighetsnämndens verksamhet av den ombildade Tekniska nämnden.
1995 övertog Stadsbyggnadsnämnden verksamheten.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970
Omarbetad och kompletterad av asistent
Raine Salonen 1996

Centrala byggnadskommittén I (1958-1960)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala byggnadskommittén I (1958-1960)