Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Yrkesskolestyrelsen (1950-1969)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
A2 - Årsberättelser
D1 - Elevförteckningar
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande undervisningen
F2 - Persondossiérer, lärare
G1 - Avlöningslistor och arbetstidsuppgifter
G2 - Stats- och landstingsbidragshandlingar

Yrkesskolestyrelsen (1950-1969)

 
Historik för
Yrkesskolestyrelsen
1950-1969

Fnr 188Yrkesskolestyrelsen bildades 1950 och läsåret 1950/51inrättades yrkesskolan. Fr o m läsåret 1968/69 övertog skolstyrelsen yrkesskolans verksamhet.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970

Yrkesskolestyrelsen (1950-1969)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Yrkesskolestyrelsen (1950-1969)