Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vibblabyskolan (1968-1993)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar
F2 - Elevfoton
K1 - Klassfoton

Vibblabyskolan (1968-1993)

 
Historik för
Vibblabyskolan
1968-

Fnr 153Vibblabyskolan tillhör alltsedan sin tillkomst läsåret 1968/69 Kvarnskolans rektorsområde. Samma är förhållandet med Vibblabyskolans paviljong, Kvarnskolans paviljong och de av rektorsområdets låg- och mellanstadieklasser som undervisas i Jakobsbergskolan, vilkas handlingar ingår i detta arkiv. Rektorsområdets samtliga handlingar för låg- och mellanstadiet
ingår i detta arkiv. Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1989-1997
Kompletterad av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Vibblabyskolan (1968-1993)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vibblabyskolan (1968-1993)