Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vatten- och avlopp - utredningskommitté (1940-1946)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med handlingar

Vatten- och avlopp - utredningskommitté (1940-1946)

 
Historik för Vatten och avlopp - utredningskommitté
(1940-1946)
Fnr 184Kommitten bildades på grund av kommunalfullmäktiges beslut den 1 september 1940, §11. Den 21 december 1940, §19 beviljades kommitten anslag på 3000 kronor sedan ett program inlämnats. Det är bilaga till kommunalfullmäktiges protokoll. Den 16 augusti 1944, § 19 beslutade kommunalfullmäktige att den förutvarande kommitten skulle undersöka kostnaderna för den tekniska utredningen om vatten och avlopp i Jakobsbergs samhälle. Kommitten hade aldrig upplösts.

Den 5 oktober 1946, § 62 befriades kommitten från sitt uppdrag. Dess verksamhet övertogs då av Vatten- och avloppsverket.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967

Vatten- och avlopp - utredningskommitté (1940-1946)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vatten- och avlopp - utredningskommitté (1940-1946)