Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Vattmyraskolan (1960-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kollegieprotokoll med bilagor
A2 - Samarbetsnämndens protokoll med bilagor
A3 - Protokoll från planeringsveckan
A4 - Elevrådets protokoll
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar
K1 - Klassfoton

Vattmyraskolan (1960-)

 
Historik för
Vattmyraskolan
1960-

Fnr 152Vattmyrapaviljongen togs i bruk höstterminen 1960 och Vattmyraskolan höstterminen 1964. Handlingar från dessa byggnader ingår i detta arkiv. Olovslundspaviljongen liksom senare bl a Olovslundsskolan och Berghemskolan tillhörde samma rektors-område. Vattmyraskolan var rektorsskola t o m läsåret 1970/71. Därefter blev Olovslundskolan rektorsskola. Diarieföringen för hela rektorsområdet skedde på rektorsskolan och började tillämpas 1970. Diarieförda handlingar ingår i Olovslundskolans arkiv. Olovslundskolans rektorsområde upphörde fr o m 1979-07-01. Olovslundskolan kom då att tillhöra Kvarnskolans rektorsområde. Vattmyraskolan och Berghemskolan kom då att tillhöra Nibbleskolans rektorsområde.
Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat.
2009 = F - årskurs 5

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1990
Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Vattmyraskolan (1960-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vattmyraskolan (1960-)