Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Uppdragsstyrelsen (1992-1994)

 
Historik för
Uppdragsstyrelsen
1992-1994

Fnr 214Bildades den 1 mars 1992. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade varit uppdragsstyrelse fr o m den 1 juli 1991, då organisationen för uppdragsverksamhet trädde i kraft. Uppdragsstyrelsen upphörde fr o m 1994 års utgång och dess verksamheter överfördes fr o m den 1 januari 1995 till bl a kommunstyrelsen och den nybildade styrelsen för teknik och försörjning.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1995

Uppdragsstyrelsen (1992-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Uppdragsstyrelsen (1992-1994)