Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Bostadsstiftelsen Barkarby (1952-1989)

 
Historik för
Bostadsstiftelsen Barkarby
1952-1989

Fnr 8Bostadsstiftelsen Barkarby bildades 1952 av Järfälla kommun, Försvarsstabens personalvårdsavdelning och Statens Järnvägars 1:a distrikt. 1956 hade stiftelsen uppfört 170 lägenheter i Barkarby centrum och 1963 fullbordades en andra etapp om 194 lägenheter söder om den ursprungliga bebyggelsen.
Den sammanlagda bostadsytan uppgår till 24 333 kvm och därtill kommer lokaler och garage med sammanlagt 4 264 kvm.
Den 1 juli 1989 upphörde Bostadsstiftelsen Barkarby genom att den övertogs av Järfällabygdens hus AB.

Förteckningen upprättad av assitstent
Raine Salonen 1993
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Bostadsstiftelsen Barkarby (1952-1989)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Bostadsstiftelsen Barkarby (1952-1989)