Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Tekniska nämnden 1/ Gatukontoret / Tekniska kontoret (1968-1994)

 
Historik för
Tekniska nämnden / Gatukontoret/Tekniska kontoret
1968-1994

Fnr 175Tekniska nämnden bildades 1968. Den övertog brandstyrelsens och kommunalnämndens byggnadskontorets verksamheter.
1987 övertog den nybildade räddnings- och civilförsvarsnämnden brandförsvarets verksamhet från tekniska nämnden. 1989 övertog tekniska nämnden den upphörda fastighetsnämndens verksamhet.
I Byggnadskontoret/Kommunalnämnden finns anslutningsavtal arkiverade under serie F5, som gäller t.o.m. 1970-talet.
Under tekniska nämnden har följande avdelningar funnits:
Gatukontoret: år 1968-
Tekniska kontoret: år
Fastighetskontoret: år

Brandförsvaret: år - är egen arkivbildare se separat arkivförteckning

Diabilder från Park- och naturavdelningen, Järfälla kommun, genom Rodrigo Pérez som beskriver Järfälla från 1970-talet t.o.m. 1990-talet är överlämnade
till Järfälla kommuns Bildarkiv, Britt-Marie Westberg-Lindberg. Stadsbyggnadsnämnden, dnr. 2005/160.

1 januari 1995 bildades stadsbyggnadsnämnd genom att tekniska nämnden och byggnadsnämnden slogs ihop.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1971
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1996

Tekniska nämnden 1/ Gatukontoret / Tekniska kontoret (1968-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
1968--1994
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tekniska nämnden 1/ Gatukontoret / Tekniska kontoret (1968-1994)