Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1999)

 
Historik för
Styrelsen för Teknik och Försörjning
1995-1999

Fnr 221Bildades 1995. Övertog verksamheter från upphörda myndigheterna, tekniska nämnden, räddnings- och civilförsvarsnämnden och uppdragsstyrelsen. Den 1 januari 1999 upphörde styrelsen för teknik och försörjning och blev underställd kommunstyrelsen, tillsammans med styrelsen för vård och omsorg, som produktionsutskott.
Den 31 december 2000 avvecklas produktionsutskottet. En ny nämnd, produktionsnämnden tar över verksamheten från och med 2001.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1999

Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1999)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1999)