Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Socialnämnden 2 (1982-1990)

 
,Historik för
Socialnämnden II
1982-1990

Fnr 169Övertog sociala centralnämndens verksamhet 1982.
Upphörde den 30 juli 1990.
Verksamheten övertogs av kommundelsnämnderna och de nybildade myndigheterna utbildnings- och arbetslivsnämnden
och styrelsen för socialmedicin.
Den 1 januari 1992 övertog den nya socialnämnden III verksamheten.

Sekretess
Handlingarna kan omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.) och 25 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.). Sekretessen gäller max 70 år.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1984
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1995
Kompletterad av arkivarie Anna Talling 2013

Socialnämnden 2 (1982-1990)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Socialnämnden 2 (1982-1990)