Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Socialnämnden 2 (1982-1990)

 
Historik för Socialnämnden 2
(1982-1990)
Fnr 169


Socialnämnden 2 bildades år 1982 och övertog verksamheter som tillhört sociala centralnämnden. Nämnden hade vid år 1982 hand om barnomsorg vilket innefattade deltidsförskolor (exempelvis öppna förskolor), lekotek, hemspråksträning för barn i åldrar 5-6 år och heltidsförskolor (barnstugor) vilket var omsorg för barn 0-6 år vars föräldrar arbetade eller studerade eller för barn som hade särskilda behov. Inom barnomsorgen ingick också fritidshem (7-12 år), familjedaghem (dagbarnsvårdare) och barnvårdare vilket handlade om verksamhet som erbjöds sjuka barn i ålder 0,5 – 12 år.

Under sommartid ska nämnden också ha skött barnomsorg i form av parklek och sommaraktiviteter. Parklek bedrevs mellan juni-augusti för barn i åldrar 4-14 år och var utformad att vara tillfälle för lek, spel och andra olika sorters aktiviteter. Från och med sommaren 1982 hade fritidskontoret verksamhetsansvar för parklek. Med sommaraktiviteter kunde det exempelvis handla om kolonivistelser (samarbete med fritidskontoret), feriehemsverksamhet och korttidsläger.

Nämnden ansvarade också för socialvård och socialmedicin som exempelvis vårdnads-, namn – och umgängesutredningar och adoptions- och familjehemsutredningar. Inom nämnden hanterades även verksamheter gällande familjerådgivning, familjeservice (exempelvis hemvårdarverksamhet, hem- och familjeterapiverksamhet), familje- och individomsorg och barna- och ungdomsvård. Dessutom hanterades också verksamhet rörande narkoman och nykterhetsvård, verksamhet – arbetslösungdom och fördelning av olika bidrag (exempelvis familjebidrag, bidrag till föreningar angående nykterhetsvård och socialbidrag).

Slutligen skötte nämnden om kommunens äldre- och handikappomsorg. Inom detta område handlade det om exempelvis bostadssubventioner, social hemhjälp, gästhem och servicelägenheter för handikappade. Det fanns också inom nämnden ett handikappsråd (inrättades i kommunen 11 december 1972) och ett pensionärsråd (inrättades i kommunen 9 februari 1981). Under år 1984 ska detta omfattat bland annat gästhem (ålderdomshem), dagcentraler, kommunalt bostadstillägg och bidrag till pensionärs- och handikappföreningar.

Socialnämnden 2 upphörde den 30 juli 1990 och dess verksamhet övertogs av kommundelsnämnderna, nybildade utbildnings- och arbetslivsnämnden (UAN) (1990-1992) och styrelsen för socialmedicin (1990-1991). Den 1 januari 1992 övertog den socialnämnden 3 verksamheten.Sekretess
Handlingarna kan omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.) och 25 kap. 1 § (sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.). Sekretessen gäller max 70 år.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1984

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1995

Kompletterad av arkivarie
Anna Talling 2013
Linda Andersson, september 2021

Socialnämnden 2 (1982-1990)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Socialnämnden 2 (1982-1990)