Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barna- och mödravårdscentralen, byggnadskommitté (1946-1948?)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Entrèprenadkontraktshandlingar

Barna- och mödravårdscentralen, byggnadskommitté (1946-1948?)

 
Historik för
Barna- och mödravårdcentralen, byggnadskommitté


Fnr 22Byggnadskommitten uppförde 1946-1948 det "Gamla kommunalhuset" beläget mitt emot Posthuset på fastigheterna Jakobsberg 2:410-2:411.
Kommunalförvaltningen inrymdes där fr o m 1949, där inrymdes också Barna- och mödravårdcentralen m fl institutioner.
Byggnadskommitten för kommunalhus och Polis- och brandstationen hade 1945-1946 uppfört en byggnad på Sturevägen i Hammarområdet på fastigheterna Jakobsberg 2:100-2:101. Arbetsmarknadsstyrelsen hade avslagit byggnadstillståndet för den del som skulle inrymma kommunalhuset, besvärsansökan hade avslagits.
Järfälla kommuns Fastighets AB lät 1960 bygga det "Nya kommunalhuset" på fastigheterna 2:1189-2:1190 på Vasaplatsen 9-11.

Förteckningen upprättad av kommunarkivarie
Stina Hållnissa 1989

Barna- och mödravårdscentralen, byggnadskommitté (1946-1948?)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barna- och mödravårdscentralen, byggnadskommitté (1946-1948?)