Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skolnämnden (Skn) (1992-1994)

 
Historik för Skolnämnden
(1992-1994)
Fnr 212


Den 1 januari 1992 övertog skolnämnden ansvar för majoriteten av de verksamheter som Utbildning- och arbetslivsnämnden (UAN) haft ansvar för (ex. gymnasieskola, musikskola, naturskola, kommunal vuxenutbildning) och från den 1 mars 1992 verksamheter som skötts av kommundelsnämnderna (ex. grundskola). Skolnämnden övertog därmed all skolverksamhet inom kommunen och skötte det fram till och med 31 december 1994 då den upphörde.

Skolnämnden var också arbetslöshetsnämnd.

De olika verksamheterna övertogs sedan den 1 januari 1995 av barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Varje skola utgör en egen arkivbildare, av praktiska skäl, trots att skolnämnden var huvudman.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1996

Ändrat av assistent
Raine Salonen 2000

Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2001

Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2021 och 2022

Skolnämnden (Skn) (1992-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skolnämnden (Skn) (1992-1994)