Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skönhetsrådet (1960-1968)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Skönhetsrådet (1960-1968)

 
Historik för
Skönhetsrådet
1960-1968

Fnr 165Den 14 december 1959 lämnade R M och B D en motion till kommunalfullmäktige om att ett kommunalt skönhetsråd borde utses. Den 21 mars 1960 § 40, beslöt kommunalfullmäktige att inrätta skönhetsrådet.
Den 20 juni 1960 § 78, fastställde kommunalfullmäktige instruktionen att gälla fr o m 1 juli 1960.I instuktionens ärendebeteckning 140/1960 -90 anges bl a att rådet hade till uppgift att verka för bevarandet av natur- och kulturminnen inom kommunen samt att vårda och förhöja kommunens skönhet. 1968 inrättades kulturnämnden och övertog skönhetsrådets verksamhet.

Förteckninmgen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1971

Skönhetsrådet (1960-1968)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skönhetsrådet (1960-1968)