Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Musikskolans rektorsområde (1956-1999)

 
Historik för
Musikskolans Rektorsområde


Fnr 113

Den kommunala musikskolan startade år 1956 med förberedande undervisning, blockflöjt, piano, blås- och stränginstrument.
435 elever deltog.

1 oktober 1959 kom musikskolan att lyda under skolstyrelsen i stället för som tidigare under musiknämnden.
1 juli 1990 kom musikskolan att lyda under den nybildade utbildnings- och arbetslivsnämnden.
Musikskolan utvecklades stegvis under åren 1997-1999 till att bli Järfälla Kulturskola och invigdes 9 april 1999.
I Utbildnings- och kulturnämndens arkiv, serie B3, finns en jubileumsskrift över musik- och kulturskolan, 50 år.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1971

Musikskolans rektorsområde (1956-1999)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Musikskolans rektorsområde (1956-1999)