Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centralen för tryckta läromedel (CTL) (1971-1988)

 
Historik för Centralen för tryckta läromedel (CTL)
(1971-1988)
Fnr 112Handlingar rörande skolbiblioteket tillkomna före 1958 ingår i folkskolestyrelsens arkiv. 1950 hade skolbiblioteket för första gången egen redovisning i bokslutet. 1963 bildades bokcentralen och 1971 CTL - Centralen för tryckta läromedel.
Under senare år benämndes centralen Läromedelscentralen.
1988 övertog kultur- och fritidsnämnden verksamheten och 1 juli 1990 utbildnings- och arbetslivsnämnden.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1990

Centralen för tryckta läromedel (CTL) (1971-1988)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centralen för tryckta läromedel (CTL) (1971-1988)