Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Sandvikskolan (1978-)

 
Historik för
Sandvikskolan
1978-

Fnr 141Sandvikskolan togs i bruk läsåret 1978/79 och tillhörde då Fjällenskolans rektorsområde.
Den 1 januari 1988 tog kommundelsnämnden Viksjö över grundskolans verksamhet från Skolstyrelsen.
Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat, oavsett byte av huvudman.
2009 = F - årskurs 5
Förteckningen upprättad av
assistent Raine Salonen 1987
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1996
Omarbetad av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Sandvikskolan (1978-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sandvikskolan (1978-)