Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barndaghemskommitté II (1956-1958)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Barndaghemskommitté II (1956-1958)

 
Historik för
Barndaghemskommitté II
1956-1958

Fnr 217Den 10 september 1955 beslöt kommunalfullmäktige att tillsätta en kommitté, som skulle utreda frågan om barndaghem i Järfälla. Den benämns här barndagshemkommitté I. Den 18 juni 1956 tillsattes en ny kommitté, benämnd barndaghems-kommitte II. Den 19 maj 1958 utsågs den kommitté, som benämns barndaghemskommitté III.
Den 14 december 1959 uppdrog kommunalfullmäktige åt barnavårdsnämnden att överta verksamheten. Nämnden tillsatte den 11 februari 1960 daghems- och lek- skoledelegationen, som skulle handha denna uppgift.

Förteckningen upprättad av arkivföreståndare
Stina Hållnissa 1978

Barndaghemskommitté II (1956-1958)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barndaghemskommitté II (1956-1958)